Miesięczne archiwum: Maj 2015

RZEŹBY DROGI KRZYŻOWEJ

Stacyjne postaci mają niemal wymiary ludzkich postaci, każda wykonana została przez innego rzeźbiarza z Zawidza i okolic, każda mieści się w osobnej kaplicy. W ten sposób powstał wyjątkowy zbiór sakralnej sztuki ludowej, który przyjeżdżają oglądać wycieczki z całej Polski.W 1982 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego w Zawidzu. Pięć lat później, kiedy zbliżała się konsekracja, do ks. proboszcza Włodzimierza Załęskiego zgłosiło się czternastu artystów rzeźbiarzy, którzy chcieli coś od siebie podarować do nowej świątyni: – Postanowiliśmy, że będą to stacje Drogi Krzyżowej. Wówczas nowy kościół otoczył wieniec kaplic, w których miały znaleźć się poszczególne stacje. Ostatecznie stacyjne figury zamieszkały w kaplicach przed odpustem 29 czerwca 1989 roku na św. Apostołów Piotra i Pawła, którzy patronują sakralnej budowli (sama parafia za swego patrona ma św. Marcina). Artyści wykonywali je około pół roku, podczas wizytacji zostały poświęcone przez biskupa Romana Marcinkowskiego – mówi ks. Włodzimierz Załęski, który jest proboszczem parafii 26 rok. Wszystkie postaci Męki Pańskiej wykonane zostały z topoli (ofiarowanych przez panów Ładę z Osieka i Organiaka z Jeżewa), której drewno po wyschnięciu staje się bardzo twarde. Rzeźby zdążyły już ściemnieć, być może ich walory niebawem podkreśli biały, szlachetny tynk, dzięki któremu będą sie lepiej wyróżniać. Niedawno potrzebowały renowacji i uszczelnienia, czym zajęli się Grzegorz Goczyński i Grzegorz Marciniak Każda ze stacji oznaczona została tabliczką z nazwiskiem autora. I tak stacja I – Sąd przed Piłatem, została wyrzeźbiona przez Tomasza Agacińskiego. Stację II – Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona, rzeźbiarsko zinterpretowała Katarzyna Kuczyńska. Stacja III – Biczowanie jest dziełem Krzysztofa Krajewskiego. Autorem Stacji IV – Jezus spotyka się z Matką jest Piotr Głowacz, który podjął dzieło swego nagle zmarłego ojca. Stację V – Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi, wykonał Witold Naporowski. Ocierająca Jezusowi pot z czoła Weronika, to rzeźba Grzegorza Goczyńskiego. Alfreda Krajewska (matka Krzysztofa) wyrzeźbiła w drewnie Stację VII – Pierwszy upadek Jezusa. Spotkanie Jezusa z płaczącymi niewiastami jerozolimskimi – Stację VIII – przedstawił Konstanty Marcinkowski (nieżyjący już rzeźbiarz i fryzjer w jednej osobie). Drugi upadek Jezusa – Stację IX – zinterpretował Stanisław Dużyński. Własną wizję Stacji X – Jezus z szat obnażony – przedstawił Edward Szemborski. Przybicie Jezusa do krzyża – Stację XI – pokazał Jan Krajewski (mąż Alfredy i ojciec Krzysztofa). Cała rodzina Krajewskich słynie ze swych rzeźbiarskich pasji, znalazła się m.in. w encyklopedii sztuki). Śmierć Jezusa na krzyżu wyrzeźbił Marek Siemiątkowski. Autorem Piety, czyli zdjęcia ciała Jezusa z krzyża, jest Jerzy Gołębiewski. Stacja XIV – Złożenie Jezusa do grobu – to praca Romana Miklaszewskiego. W zamiarze jest jeszcze Stacja XV – Zmartwychwstanie, która stanie tuż przy kościele, w metalopastyce ma ją wykonać artysta kowal Piotr Suszczewicz wraz Dariuszem Brzóziakiem. Sakralne dzieła sztuki ludowej podziwiają w Zawidzu parafianie i goście, którzy przyjażdzają tu z wycieczkami. Nic dziwnego, ponieważ tutejsza Droga Krzyżowa w niczym nie ustępuje tym, którymi szczycą się słynne polskie sanktuaria, a zawidzki ośrodek rzeźbiarski wpisał się złotymi zgłoskami do historii sztuki ludowej.
Źródło: Tygodnik płocki artykuł  „Sakralne dzieła sztuki ludowej podziwiają turyści – Stacje Męki Pańskiej w Zawidzu”. 24/04/2003r.

SZTUKA LUDOWA

Zawidz jest ośrodkiem sztuki ludowej. Przedstawicielami rzeźbiarstwa w drewnie są rodziny:Dużyńskich, Krajewskich, Szemborskich, Marcinkowskich, Wierzbickich, Wierzchowskich i Goczyńskich. Kultywowana jest również sztuka kowalstwa artystycznego, którego prekursorem był Pan Piotr Szuszczewicz.
Jerzy Gołębiewski  Piotr Suszczewicz  Stanisław Dużyński
Grzegorz Goczyński  jan  Wincenty Krajewski  Alfreda Krajewska z mężem Janem

PLENER RZEŹBY LUDOWEJ 1988

Z lewej strony Pan Konstatny Marcinkowski , z prawej Pan Jerzy Gołębiewski
Z lewej strony Pan Konstanty Marcinkowski , z prawej Pan Jerzy Gołębiewski

 

W dniach 11—22 lipca 1988r., w stolicy rzeźby mazowieckiej Zawidzu odbył się Plener Rzeźbiarski Twórców Ludowych „Zawidz 88″. Do organizacji Pleneru włączył się Urząd Gminy, GS „SCh”, i Ban k Spółdzielczy w Zawidzu a także Muzeum Wsi Mazowieckiej oraz Urząd Miasta i Gminy w Sierpcu. Mając za sobą takich protektorów, w wir pracy organizacyjnej rzucił się Konstanty Marcinkowski — przewodniczący komitetu organizacyjnego pleneru, rzeźbiarz a zarazem miejscowy mistrz brzytwy. Fryzjerzy, jak wiadomo, są zawsze świetnie poinformowani, wszystkich znają i potrafią się wysłowić, nic więc dziwnego, że Pan Konstanty załatwił wszystko, co było potrzeba : przede wszystkim pieniądze na koszty pleneru, potem wspaniałe drewno topolowe, za darmo i z przywiezieniem na miejsce, spanie dla 15 osób w miejscowej szkole i doskonałe wyżywienie w stołówce gminnej. W trakcie trwania pleneru uczestnikom zamiejscowym wiele pomocy udzielał młody zawidzki rzeźbiarz Jerzy Gołębiewski. Dzięki tym staraniom rzeźbiarzy w trakcie 11 dni wykonało 15 monumentalnych rzeźb. Jury pod przewodnictwem mgr Tomasza Czerwińskiego z Muzeum Wsi Mazowieckiej wysoko oceniło poziom wykonanych prac oraz realizację założeń pleneru : zaprezentowanie dorobku ludowych rzeźbiarzy Mazowsza Płockiego i zaproszonych gości, kultywowanie tradycji regionalnych, wymianę doświadczeń i doskonalenie umiejętności artystycznych oraz pozyskiwanie dla Stowarzyszenia młodych, utalentowanych twórców. Szczególnie dobrze spełnione zostało to ostatnie zadanie. Najmłodszy uczestnik pleneru, 16-letni Piotr Głowacz, jest uczniem najstarszego uczestnika pleneru, Konstantego Marcinkowskiego. A więc jakby rzeźbiarska odmiana kategorii „Duży — Mały ” z Kazimierz a n/Wisłą. Uczestnikom pleneru przyznano następując e nagrody : I nagrodę za rzeźbę „Kobieta z chlebem” oraz nagrodę specjalną „GS” z a rzeźbę, która tematem jest najbardziej związana z działalnością „GS ” otrzymał Jan Krajewski z Zawidza . Dziś rzeźba ta wita chlebem wszystkich, którzy przychodzą do zawidzkiej Spółdzielni. II nagrodę za rzeźbę „Basetlista” oraz nagrodę specjalną Mazowieckiego Towarzystwa Kultury za popularyzację sztuki ludowe j na Mazowszu i kształcenie młodych talentów poprzez przekazywanie tradycyjnych umiejętności otrzymał Konstanty Marcinkowski z Zawidza . II nagroda została przyznana również Czesławowi Kępczyńskiemu z Gójska za rzeźbę „Myśliwy” . Wyróżnienia otrzymali: Piotr Głowacz z Zawidza za pracę „Harmonista ” wraz z nagrodą specjalną „GS” w Zawidzu „dla najmłodszego uczestnika pleneru” ; Tadeusz Czapliński z Olsztyna za rzeźbę „Siewca”; Jerzy Gołębiewski z Zawidza za rzeźbę „Rybak” ; Edward Nowakowski z Rogowa za pracę „Słowacki” ; Grzegorz Szewczyk z Kozienic za rzeźbę „Reymont” . Dyplomami za udział w plenerze uhonorowani zostali: Marek Kałuża z Iławy, Józef Muszyński z Legionowa, Roman Miklaszewski z Zawidza, Antoni Kamińsk i i Andrzej Cichoń z Kutna, oraz Józef Śmigrodzki z Zawidza . Wystawa poplenerowa oraz uroczystość wręczenia nagród odbyła się na stadionie w Zawidzu. Konferansjerkę i część artystyczną prowadził Grzegorz Szewczyk z Kozienic, który dał się poznać również jak o gawędziarz , poeta, tancerz i kawalarz. Przed zabawą ludową, na zakończenie imprezy, wystąpił zespół folklorystyczny KGW z Grzybowa.

autor: Krzysztof Braun

Twórca  "Rybaka"- Pan Jerzy Gołębiewski
Twórca „Rybaka”- Pan Jerzy Gołębiewski

PLENER RZEŹBY LUDOWEJ 2015-regulamin

Regulamin Pleneru i Warsztatów Rzeźbiarskich Zawidz 2015

CELE PLENERU RZEŹBIARSKIEGO:
– integracja środowiska rzeźbiarskiego oraz mieszkańców Gminy Zawidz wokół idei twórczości ludowej,
– szukanie korzeni i powrót do tradycji rzeźby ludowej w Zawidzu
– wymiana doświadczeń oraz narodziny samorodnych talentów,
– promocja Gminy Zawidz
CELE WARSZTATÓW RZEŹBIARSKICH:
– Przygotowanie i prowadzenie Przyplenerowej Letniej Szkoły Rzeźby w Zawidzu Kościelnym
– Czerpanie z bogatego dorobku Rzeźby Ludowej w Zawidzu. Wystawa prac naszych lokalnych twórców szczycących się wieloletnim dorobkiem artystycznym.
HONOROWY PATRONAT
Honorowym Patronem Projektu „Plener i Warsztaty Rzeźbiarskie Zawidz 2015″ jest Pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki
Organizatorzy i temat pleneru i warsztatów
I. Organizatorem pleneru rzeźbiarskiego jest Wójt Gminy Zawidz, Sołectwo Zawidz Kościelny, Szkoła Podstawowo w Zawidzu Kościelnym, Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym , Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu Kościelnym oraz Stowarzyszenie Pomoc Wzajemna w Zawidzu Kościelnym..
II. Sponsorzy Projektu:
1. Starostwo Powiatowe w Sierpcu
2. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
3. Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu
4. Browar Kasztelan w Sierpcu
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
6. GS w Zawidzu Kościelnym
7. Firma drobiu Piotr Bruzda- Bieżuń
8. FHU Ireneusz Wojda-Zawidz

Patron medialny Kurier Sierpecki

III. Tematem wiodącym rzeźb jest ,, MUZYKA ZAKLĘTA W DREWNIE”. Jest to bezpośrednie nawiązanie do 109- letniej historii strażackiej orkiestry dętej działającej przy OSP w Zawidzu Kościelnym, która powstała w 1906 r.
IV. Termin, miejsce pleneru i ilość uczestników
1. Plener Rzeźbiarski organizowany jest w dniach 6-12.07.2015r.z możliwością przedłużenia o 2 – 3 dni.
2. Plener kończy się wernisażem oraz wręczeniem nagród i wyróżnień w dniu 12.07.2014r. o godz.16.00 na terenie placu przed Urzędem Gminy.
3. Ilość miejsc ograniczona do 12 stoisk rzeźbiarskich. Decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Na dzień 6 lipca 2015 roku (ok. godziny 9:00) przewidziano przyjazd uczestników oraz zakwaterowanie (po zakwaterowaniu uczestnicy mogą przystąpić do działań twórczych).
Około godz. 12.00 uroczyste otwarcie Pleneru z udziałem zaproszonych gości.
5. W dniu 11.07.2015r. w godzinach popołudniowych nastąpi zdanie stanowisk oraz wykonanych rzeźb. Zamknięcie Pleneru.
V. Informacje ogólne
1. Organizator zapewnia: nocleg w Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym (sale wyposażone w łóżka polowe),
2. Wyżywienie: śniadanie i obiadokolacja, kawa, herbata, – stołówka Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym
(samoobsługa)
3. prysznic , WC – Zespół Szkół Samorządowych w Zawidzu
Kościelnym ,
4. drewno do rzeźbienia zapewnia Organizator,
5. uczestnicy nie mogą domagać się od Organizatora pokrycia jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
6. Artyści zobowiązani są wykonać swoje rzeźby pracując w przestrzeni otwartej, przygotowanej przez Organizatora. Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
7. Każdy uczestnik musi wykonać przynajmniej jedną rzeźbę o tematyce ogłoszonej przez Organizatora . Charakterystyka rzeźb: rzeźba figuratywna powinna mierzyć około 2 metry.
8. Wszyscy biorący udział w plenerze otrzymają drewno dostosowane w miarę możliwości do projektów swoich rzeźb. Każdy rzeźbiarz otrzyma do swojej dyspozycji wyposażenie podstawowe (prąd i paliwo). Rzeźbiarze będą pracowali własnymi narzędziami rzeźbiarskimi. Stanowiska pracy oraz materiał będą losowo wybierane przez artystów.
9. Na terenie pleneru – plac targowy – nie można spożywać alkoholu i palić tytoniu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane przez uczestników pleneru wobec osób trzecich.
VI. Nagrody
1. Po zakończeniu pleneru powołane przez Organizatora jury oceni powstałe rzeźby i wyłoni zwycięzców pleneru, którzy otrzymają nagrody w wysokości: 1- nagroda 400 zł, 2- nagroda 300 zł, 3- nagroda 200 zł
2. Organizator przewiduje także dyplomy i nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników.
3. Informacje dodatkowe:
– Wszystkie wykonane podczas pleneru rzeźby staną się własnością Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania zgodnie ze swoją wolą.
– Uczestnicy Konkursu wyrażą zgodę na przeniesienie wszelkich majątkowych praw autorskich do projektu rzeźby na rzecz Wójta Gminy Zawidz na czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji. – Autor zachowa prawo do umieszczenia wizerunku rzeźby w dossier oraz innych materiałach promujących jego twórczość. Imię i nazwisko artysty będzie umieszczone w materiałach promujących jego twórczość.
VII. Postanowienia końcowe:
1.Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie zdrowotne NFZ.
2. Uczestnicy pleneru powinni ze sobą zabrać śpiwór, poduszki, itp. oraz środki higieny osobistej.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe powstałe bez jego winy , mające miejsce w trakcie trwania pleneru.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora.
5. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
6. Artyści zainteresowani udziałem w Plenerze zobowiązani są do przesłania wypełnionej karty zgłoszenia (zał. 1 Regulaminu) wraz z port folio na adres Organizatora drogą mailową, lub tradycyjną. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń – 20 czerwca 2015r. Po otrzymaniu, weryfikacji wszystkich kart zgłoszeniowych Organizator dokonuje wyboru Artystów. O udziale w plenerze Artysta zostanie powiadomiony poprzez oficjalne Zaproszenie wysłane przez Organizatora.
7. Akceptacja zaproszenia przez Artystę zobowiązuje go do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia NW na czas trwania Pleneru i dołączenia kserokopii ubezpieczenia do umowy.
8. Organizator oświadcza, że w przypadku niepotwierdzenia udziału Artysty – port folia, oraz ewentualne projekty rzeźb przesłane na Plener zostaną zwrócone droga pocztową i nie będą wykorzystywane ani rozpowszechniane.
9. Z każdym artystą podpisana zostanie umowa o dzieło (zał. 2 Regulaminu) regulująca między innymi prawa autorskie oraz wynagrodzenie.
Przewiduje się wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto.

10. Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, a także do rozstrzygania spraw nie ujętych w regulaminie.
11. Wypełniony i osobiście podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 20.06.2015r.: – osobiście w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Zawidzu Kościelnym, – elektronicznie na adres: ug.zawidz@wp.pl
pocztą na adres: Urząd Gminy w Zawidzu Kościelnym ul. Mazowiecka 24.
Formularz zgłoszeniowy w załączniku
Serdecznie zapraszamy!!! Ilość miejsc ograniczona!!! .

Zespół Organizacyjny
PrzewodniczącyWójt Gminy Zawidz Dariusz Franczak
Zastępca PrzewodniczącegoAndrzej Kanigowski Prezes Zarządu Stowarzyszenia
„Pomoc Wzajemna w Zawidzu Kościelnym”
pobierz kartę zgłoszenia>>     pobierz umowę o  dzieło>>