PLENER RZEŹBY LUDOWEJ 1988

Z lewej strony Pan Konstatny Marcinkowski , z prawej Pan Jerzy Gołębiewski
Z lewej strony Pan Konstanty Marcinkowski , z prawej Pan Jerzy Gołębiewski

 

W dniach 11—22 lipca 1988r., w stolicy rzeźby mazowieckiej Zawidzu odbył się Plener Rzeźbiarski Twórców Ludowych „Zawidz 88″. Do organizacji Pleneru włączył się Urząd Gminy, GS „SCh”, i Ban k Spółdzielczy w Zawidzu a także Muzeum Wsi Mazowieckiej oraz Urząd Miasta i Gminy w Sierpcu. Mając za sobą takich protektorów, w wir pracy organizacyjnej rzucił się Konstanty Marcinkowski — przewodniczący komitetu organizacyjnego pleneru, rzeźbiarz a zarazem miejscowy mistrz brzytwy. Fryzjerzy, jak wiadomo, są zawsze świetnie poinformowani, wszystkich znają i potrafią się wysłowić, nic więc dziwnego, że Pan Konstanty załatwił wszystko, co było potrzeba : przede wszystkim pieniądze na koszty pleneru, potem wspaniałe drewno topolowe, za darmo i z przywiezieniem na miejsce, spanie dla 15 osób w miejscowej szkole i doskonałe wyżywienie w stołówce gminnej. W trakcie trwania pleneru uczestnikom zamiejscowym wiele pomocy udzielał młody zawidzki rzeźbiarz Jerzy Gołębiewski. Dzięki tym staraniom rzeźbiarzy w trakcie 11 dni wykonało 15 monumentalnych rzeźb. Jury pod przewodnictwem mgr Tomasza Czerwińskiego z Muzeum Wsi Mazowieckiej wysoko oceniło poziom wykonanych prac oraz realizację założeń pleneru : zaprezentowanie dorobku ludowych rzeźbiarzy Mazowsza Płockiego i zaproszonych gości, kultywowanie tradycji regionalnych, wymianę doświadczeń i doskonalenie umiejętności artystycznych oraz pozyskiwanie dla Stowarzyszenia młodych, utalentowanych twórców. Szczególnie dobrze spełnione zostało to ostatnie zadanie. Najmłodszy uczestnik pleneru, 16-letni Piotr Głowacz, jest uczniem najstarszego uczestnika pleneru, Konstantego Marcinkowskiego. A więc jakby rzeźbiarska odmiana kategorii „Duży — Mały ” z Kazimierz a n/Wisłą. Uczestnikom pleneru przyznano następując e nagrody : I nagrodę za rzeźbę „Kobieta z chlebem” oraz nagrodę specjalną „GS” z a rzeźbę, która tematem jest najbardziej związana z działalnością „GS ” otrzymał Jan Krajewski z Zawidza . Dziś rzeźba ta wita chlebem wszystkich, którzy przychodzą do zawidzkiej Spółdzielni. II nagrodę za rzeźbę „Basetlista” oraz nagrodę specjalną Mazowieckiego Towarzystwa Kultury za popularyzację sztuki ludowe j na Mazowszu i kształcenie młodych talentów poprzez przekazywanie tradycyjnych umiejętności otrzymał Konstanty Marcinkowski z Zawidza . II nagroda została przyznana również Czesławowi Kępczyńskiemu z Gójska za rzeźbę „Myśliwy” . Wyróżnienia otrzymali: Piotr Głowacz z Zawidza za pracę „Harmonista ” wraz z nagrodą specjalną „GS” w Zawidzu „dla najmłodszego uczestnika pleneru” ; Tadeusz Czapliński z Olsztyna za rzeźbę „Siewca”; Jerzy Gołębiewski z Zawidza za rzeźbę „Rybak” ; Edward Nowakowski z Rogowa za pracę „Słowacki” ; Grzegorz Szewczyk z Kozienic za rzeźbę „Reymont” . Dyplomami za udział w plenerze uhonorowani zostali: Marek Kałuża z Iławy, Józef Muszyński z Legionowa, Roman Miklaszewski z Zawidza, Antoni Kamińsk i i Andrzej Cichoń z Kutna, oraz Józef Śmigrodzki z Zawidza . Wystawa poplenerowa oraz uroczystość wręczenia nagród odbyła się na stadionie w Zawidzu. Konferansjerkę i część artystyczną prowadził Grzegorz Szewczyk z Kozienic, który dał się poznać również jak o gawędziarz , poeta, tancerz i kawalarz. Przed zabawą ludową, na zakończenie imprezy, wystąpił zespół folklorystyczny KGW z Grzybowa.

autor: Krzysztof Braun

Twórca  "Rybaka"- Pan Jerzy Gołębiewski
Twórca „Rybaka”- Pan Jerzy Gołębiewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *