Roman Miklaszewski

0021Roman Miklaszewski ur. 1.10.1959 r w Sierpcu. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zamieszkały do 27 roku życia w Zawidzu,  a obecnie w Sierpcu. Od najmłodszych lat interesował się rzeźbą ludową podpatrując  prace w wykonaniu Wincentego Krajewskiego  czy w późniejszym okresie Henryka Wierzchowskiego. Pod koniec lat siedemdziesiątych rozpoczął własne pierwsze próby rzeźbienie  w drewnie, uczestnicząc w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia. Brał udział w plenerach rzeźbiarskich oraz wystawach sztuki ludowej tak krajowych jak i zagranicznych. Prace znajdują się w muzeach krajowych i zagranicznych oraz u kolekcjonerów prywatnych. Współpracuje z galeriami sztuki.