Konstanty Marcinkowski

Konstanty MarcinkowskiKONSTANTY MARCINKOWSKI Urodził się 21 marca 1921 roku we wsi Rostowa w gminie Siemiątkowo w powiecie sierpeckim, w rodzinie rzemieślniczej. Jego ojciec był stolarzem, cieślą i bednarzem, a prócz tego specjalizował się w budowie wiatraków. Już jako uczeń szkoły powszechnej Konstanty lubił majsterkować i strugać w drewnie. Robił rzeźbione ramki do zdjęć, sanki, wózki, pajace, diabły, klekotki, a nawet drewniane łyżwy. Po ukończeniu szkoły został oddany na naukę zawodu do fryzjera, a potem, w 1939 roku, wyjechał do pracy do Warszawy. Jesienią tego roku dostał się do niewoli, skąd po ośmiu miesiącach pojechał do Wyszogrodu gdzie pracował w swoim zawodzie.
Potem przeniósł się do Czerwińska i pozostał tam do końca wojny, w dalszym ciągu pracując jako fryzjer. W 1948 roku założył własny zakład w Zawidzu i przez wiele lat prowadził go szkoląc przy tym uczniów.
Pod wpływem Wincentego Krajewskiego i Stanisława Dużyńskiego pod koniec 1973 roku zaczął rzeźbić. Rzeźbił sceny rodzajowe z życia wiejskiego, postacie świętych, Matki Boskiej, Chrystusa, a także postacie i wydarzenia historyczne. Większość prac malował farbami plakatowymi, niektóre bejcował i zabezpieczał woskiem. Wykonane przez Marcinkowskiego postacie są zwarte, masywne, przysadziste. Zwraca przy tym uwagę dokładność ich wykonania i staranna malatura.
Rzeźbiarz uczestniczył w wielu konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Brał udział w plenerach i kiermaszach sztuki ludowej, a jego twórczość prezentowana była na licznych wystawach. W 1985 roku Konstanty Marcinkowski przebywał w Republice Południowej Afryki – w Johannesburgu trzykrotnie brał udział w targach artystycznych, a przy kościołach polskich w Johannesburgu i Pretorii miały miejsce wystawy jego prac.
Poza pracą zawodową i rzeźbieniem Konstanty Marcinkowski aktywnie uczestniczył w życiu społecznym swego środowiska. Miedzy innymi był aktywnym działaczem LZS -u i radnym Gminnej Rady Narodowej w Zawidzu. Od 1978 roku należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a w latach 1982 – 1986 pełnił funkcję prezesa Zarządu Oddziału Mazowieckiego STL. Rzeźbił prawie do końca życia, gdyż przez ostatnie pół roku  choroba nie pozwoliła mu na to. Zmarł 21 marca 1997 roku.

autor : Roman Rumiński