Stanisław Wierzbicki

Stanisław WierzbickiStanisław Wierzbicki ur.19.09.1948– zm.27.03.1985r.
Zamieszkały w Zawidzu Kościelnym. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Sierpcu, był ślusarzem.
Rzeźbić zaczął jako kilkunastoletni chłopak około 1964 r. pod wpływem takich rzeźbiarzy jak Wincenty Krajewski, Stanisław Dużyński i Henryk Wierzchowski. Początkowo rzeźbił okazjonalnie, jednak mając zapewniony zbyt, w następnych latach zajmował się wyłącznie rzeźbiarstwem.
Przeważnie rzeźbił w lipie i topoli. Swoje prace malował farbami temperowymi, a niektóre bejcą i nasączał woskiem. Jego zainteresowania to tematyka tradycyjna: rzeźby o treści religijnej, takie jak Matka Boska Skępska, Chrystus Frasobliwy, Pieta, a także o treści historycznej: postacie królów i bohaterów narodowych, sceny z życia wsi itp.
Uczestniczył w wielu konkursach i wystawach sztuki ludowej. Był zapraszany na różne kiermasze. Jego rzeźby posiadają Muzea w Sierpcu, Płocku, Toruniu i w Warszawie. Współpracował z Centralą Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Cepelia” oraz z Przedsiębiorstwem „Dzieła Sztuki i i Antyki Desa” w Warszawie. Miał również prywatnych odbiorców w kraju i za granicą. Należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.