Tadeusz Sobolewski

Tadusz Sobolewski

Tadeusz Sobolewski. W porównaniu z innymi rzeźbiarzami stworzył niedużo. Kilka prac znalazło się w sierpeckim muzeum. jego postać zasługuje jednak na choćby wzmiankę w  tym opracowaniu.
Urodził się 24 grudnia 1911 roku w okolicach Rypina. Ukończył czteroklasową szkołę powszechną. jako czternastolatek opuścił dom rodziców  małorolnych gospodarzy i najął się do służby w zamożnym gospodarstwie.
W 1953 roku osiedlił się w Zawidzu, gdzie przez 18 lat pracował jako dróżnik. W styczniu 1973 roku zaczął rzeźbić. Robił to w ukryciu, co spowodowane było między  innymi niechęcią  żony wobec jego nowego zajęcia. Narzędzia do pracy sporządzał samodzielnie. Oprócz „świątków” wykonywał figurki postaci z najbliższego otoczenia, a także szopki bożonarodzeniowe. Rzeźby Sobolewskiego, pomimo że powstały w  głośnym już wtedy „zagłębi rzeźbiarskim” nie są podobne do prac żadnego z uznanych twórców zawidzkich. Urzekają prostotą i nieporadnością. W  kształtowaniu bryły artysta nie opierał się na  wypracowanych wcześniej  przez innych schematach, lecz sam szukał właściwych rozwiązań, co nie zawsze się udawało, lecz między innymi dzięki temu prace Tadeusza Sobolewskiego poruszają. Rzeźbił bardzo krótko, bo około półtora roku, do śmierci, która nastąpiła 29 sierpnia 1974 roku. Choć późno i na krótko, ale w osobie Tadeusza Sobolewskiego objawił się prawdziwy ludowy talent.