Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Zawidz VIII Kadencji (2018-2023)! W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Zawidz w VIII kadencji (2018-2023). Sesję rozpoczął radny senior - najstarszy wiekiem radny Zbigniew Rawa. Uroczystość inauguracyjną poprzedziło odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie gminny komisarz wyborczy przystąpił do wręczenia aktów wyboru na radnego. Radni złożyli uroczyste ślubowanie. Po tej czynności nowo wybrani radni przystąpili do wyłonienia spośród siebie Przewodniczącego Rady Gminy. W tajnym głosowaniu powierzono tą funkcję Mirosławie Karwowskiej. Na wiceprzewodniczącego wybrano Zbigniewa Rawę. Dariusz Franczak wybrany w wyborach ponownie na urząd Wójta Gminy Zawidz podczas sesji przed radą złożył uroczyste ślubowanie. Po nim w słowach skierowanych do radnych zauważył, że "od momentu ślubowania wszyscy od teraz służymy gminie". Podkreślił także, że będzie współpracować z radą pod przewodnictwem pani Przewodniczącej Karwowskiej. Na koniec sesji głos zabrał członek zarządu rady powiatu Kamil Różański, który zadeklarował w imieniu nowo wybranego starosty sierpeckiego Mariusza Turalskiego wolę współpracy władz powiatu z gminą.

                       

Mirosława Karwowska

Przewodnicząca Rady Gminy Zawidz

Zbigniew Rawa

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zawidz 

Tomasz Chmielewski Witold Kazimierz Czarnecki, Jarosław Giziński, Gołębiewska Grażyna, Anna Kanigowska, Jolanta Kamińska, Adam Kluska, Sylwia Marecka, Marlena Oleksiak, Mariusz Radecki, Agnieszka Rutkowska, Zbigniew Siwakowski, Tomasz Zaborowski